IgA _S, imunoglobulin A v séru
IgA celkový (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 32 [týden]
při 4 - 8°C: 32 [týden]
při -20°C: 32 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0,01 g/l
2T 1D 3M 0,08 0,69 g/l
3M 1D 1R 0,33 1,61 g/l
1R 1D 7R 0,65 2,40 g/l
7R 1D 15R 1,08 3,25 g/l
15R 1D 99R+ 0,70 4,00 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - firemní návody pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
Děti: Richard Průša a kolektiv, Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.