Hematokrit (Hct)
Erytrocyty (hematokrit) (Krev; objemový podíl [1] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 0,45 0,67 1
4D 2T 0,42 0,66 1
2T 1D 4T 0,39 0,63 1
4T 1D 2M 0,31 0,55 1
2M 1D 3M 0,28 0,42 1
3M 1D 6M 0,29 0,41 1
6M 1D 2R 0,33 0,39 1
2R 1D 6R 0,34 0,40 1
6R 1D 12R 0,35 0,45 1
F 12R 1D 15R 0,36 0,46 1
M 12R 1D 15R 0,37 0,49 1
F 15R 1D 99R+ 0,35 0,47 1
M 15R 1D 99R+ 0,4 0,5 1
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Analytické snížení:
agregace erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocytóza, fragmentované erytrocyty, hemolýza, makrotrombocyty
Analytické zvýšení
WBC > 100.109/l
Interference:
Na analyzátorech používaných ve FNKV (Sysmex XN) se jedná o přímo měřenou veličinu. Při hodnocení HCT je nutno přihlédnout k některým anomáliím červené krvinky: např. u mikro a makrocytární anemie, sférocytózy, srpkovité anemie dochází ke změnám HCT normálním hodnotám normocytového hematokritu.

Poznámka:
Hematokrit udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Na analyzátorech XN fy Sysmex se jedná o přímo měřený parametr.
Informace k metodě:
Krevní obraz