Homocystein_S
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina]

Upozornění k odběru:
Vzorky musí být co nejdříve centrifugovány a sérum separováno od krevních elementů. Vzorky, které nemohou být včas separovány, mají být uloženy na ledu než bude provedena centrifugace a separace. Nezaměňovat vzorky séra a plasmy. Preferováno je použití plasmy.
U vzorku přijatého více jak 60 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek je vydán.
U vzorku přijatého více jak 120 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", homocystein není stanoven.
Pokyny k transportu
Materiál co nejdříve dopravit do laboratoře!!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 13 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat vzorky za pokojové teploty !
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).Hyperhomocysteinémie (HHC)
a) mírná HHC: tHcy < 30 µmol/l
b) střední HHC: tHcy 30 - 100 µmol/l
c) těžká HHC: tHcy > 100 µmol/l - zejména klasická homocystinurie , ale tyto hodnoty také nalézány např. u ledvinného selhání nebo deficitu vitamínu B12 či folátu

Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalová informace pro stanovení na analyzátoru Atellica.
Výsledky vzorků sér vykazovaly v porovnání s výsledky EDTA plasmy o 9% vyšší hodnoty ( 3.4 - 12.6 µmol/l).


Interference:
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Léky:
S-adenosyl-methionin, methotrexát, kyselina nikotinová, theofylin, oxid dusný nebo L-dopa mohou působit falešně zvýšené hodnoty homocysteinu v séru nebo plazmě.
Pacienti, kteří jsou v častém kontaktu se zvířaty nebo zviřecim serem, mohou vykazovat interferenci a mohou byt u nich naměřeny anomalni hodnoty.