Homocystein_P
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina]

Upozornění k odběru:
Pro tuto metodu jsou jako protisrážlivé prostředky přípustné pouze EDTA a Li- heparin.
Vzorky musí být co nejdříve centrifugovány a plasma separována od krevních elementů. Pokud se separace opozdí, může dojít ke zvýšení hladiny homocysteinu. Vzorky, které nemohou být včas separovány, uložte na ledu do doby než bude provedena centrifugace. Nezaměňovat vzorky séra a plasmy.
U vzorku přijatého více jak 60 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek je vydán.
U vzorku přijatého více jak 120 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", homocystein není stanoven.
Pokyny k transportu
Materiál co nejdříve dopravit do laboratoře!!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 13 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zcentrifugovat a oddělit plasmu od krevních elementů co nejrychleji. Neskladovat vzorky za pokojové teploty !
Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).Hyperhomocysteinémie (HHC)
a) mírná HHC: tHcy < 30 µmol/l
b) střední HHC: tHcy 30 - 100 µmol/l
c) těžká HHC: tHcy > 100 µmol/l - zejména klasická homocystinurie , ale tyto hodnoty také nalézány např. u ledvinného selhání nebo deficitu vitamínu B12 či folátu

Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalová informace pro stanovení na analyzátoru Atellica.


Interference:
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Léky:
S-adenosyl-methionin, methotrexát, kyselina nikotinová, theofylin, oxid dusný nebo L-dopa mohou působit falešně zvýšené hodnoty homocysteinu v séru nebo plazmě.
Pacienti, kteří jsou v častém kontaktu se zvířaty nebo zviřecim serem, mohou vykazovat interferenci a mohou byt u nich naměřeny anomalni hodnoty.