hCG beta_S, choriogonadotropin-beta podjednotka v séru
hCG beta podjednotka (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 50R <5,3 U/l
M 0D 99R+ <2,6 U/l
F 50R 1D 99R+ <8,3 U/l MENOP
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602.


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 15 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.