hCG beta_S, choriogonadotropin-beta podjednotka v séru
hCG beta podjednotka (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 1 [rok]


Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 15 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.