hCG_S,P, choriogonadotropin v séru/plazmě
hCG (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 50R <5,3 U/l
M 0D 99R+ <2,6 U/l
F 15R 50R 5,8 71,2 U/l GRAV 3- t
F 15R 50R 9,5 750 U/l GRAV 4- t
F 15R 50R 217 7138 U/l GRAV 5- t
F 15R 50R 158 31795 U/l GRAV 6- t
F 15R 50R 3697 163563 U/l GRAV 7- t
F 15R 50R 32065 149571 U/l GRAV 8- t
F 15R 50R 63803 151410 U/l GRAV 9- t
F 15R 50R 46509 186977 U/l GRAV 10- t
F 15R 50R 27832 210612 U/l GRAV 12- t
F 15R 50R 13950 62530 U/l GRAV 14- t
F 15R 50R 12039 70971 U/l GRAV 15- t
F 15R 50R 9040 56451 U/l GRAV 16- t
F 15R 50R 8175 55868 U/l GRAV 17- t
F 15R 50R 8099 58176 U/l GRAV 18- t
F 50R 1D 99R+ <8,3 U/l MENOP
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - firemní návody pro stanovení na analyzátoru Atellica.


Interference:
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 15 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.Informace k metodě:
hCG intaktní + beta podjednotka v séru