HBsAg_S,P
HBsAg (S; arb. konc. [-] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 5 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Hodnocení: negativní / hraniční / reaktivní
Reaktivní vzorky musí být potvrzeny konfirmačním testem (=pozitivní).
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
Zdroj referenčních mezí:
Cut-off hodnoty nastaveny dle příbalového letáku Siemens


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 21 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Diagnostické markery virové hepatitidy B