Haptoglobin_S
Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Zabraňte hemolýze.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [týden]
při 4 - 8°C: 32 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T 0,2 0,5 g/l
2T 1D 15R 0,9 1,1 g/l
15R 1D 99R+ 0,3 2,0 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: vyšetření ruší již slabá hemolýza.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Léky: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.

Léky: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.