GGT_S,P, gamaglutamyltransferasa v séru/plazmě
GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [týden]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D <3,00 µkat/l
1M 12D 1R <1,04 µkat/l
1R 1D 15R <0,39 µkat/l
F 15R 1D 99R+ <1,10 µkat/l
M 15R 1D 99R+ <1,77 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: Ruší vyšetření závislostí na koncentraci hemoglobinu.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
GGT v séru