Glukosa_S
Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 72 [hodina]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platí pro sérum separované od krevních elementů, nehemolytické.
V plné krvi, bez antiglykolytické přísady, dochází při laboratorní teplotě k poklesu glukózy v séru až o 5 % za hodinu.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 1,67 4,44 mmol/l
1M 12D 1R 3,30 5,50 mmol/l
1R 1D 15R 3,30 5,50 mmol/l
15R 1D 99R+ 3,60 5,59 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti, verze 2015, Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.Informace k metodě:
Glukosa v séru