Glukosa_P
Glukóza (P; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast - NaF + EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Krev se odebírá po lačnění přes noc (minimálně 8 hodin).
Jakákoliv fyzická námaha musí být vyloučena, stejně jako kouření. Pacient má být při odběru v klidové poloze (vsedě).
Vzorek žilní krve se odebírá do odběrové nádobky s obsahem inhibitoru glykolýzy. Obvyklou kombinací pro zisk plazmy s dostatečnou stabilitou glukózy je směs fluoridu sodného a EDTA. Odběr vzorku bez antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) je nevhodný. Pozor - fluorid sodný je jedovatý!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita glukózy v plasmě platí pouze za přítomnosti antiglykolytických přísad (fluoridu sodného) při náběru, po separaci od krevních elementů a bez hemolýzy.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 1,70 4,40 mmol/l
1M 12D 1R 3,30 5,50 mmol/l
1R 1D 15R 3,30 5,50 mmol/l
15R 1D 99R+ 3,60 5,59 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti, verze 2015, Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Diabetes mellitus - diagnostická kritéria