Gama-globulin_S; hmot. podíl, elektroforeticky
Gama-globulin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se se v rámci elektroforézy sérových proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 0,080 0,150 1
4T 1D 1R 0,050 0,090 1
1R 1D 15R 0,090 0,150 1
15R 1D 99R+ 0,107 0,203 1
Zdroj referenčních mezí:
Interlab G26 - příbalová informace PK 119.14
Děti: Národní číselník laboratorních položek 02.36.01


Interference:
Hemolytické vzorky s HI> 200 se nezpracovávají.
Nepoužívat vzorky plazmy. Mezi beta a gama frakcí může být detekován proužek fibrinogenu.