Gentamicin _S,P
Gentamicin (S; % [mg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Pokyny k transportu
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 4 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).


Terapeutické rozmezí:
Pulzní dávkování (1x /24 hodin): před podáním <1 mg/l
po podání 15 - 30 mg/l
Konvenční dávkování: před podáním <2 mg/l
po podání 6 - 10 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Platnost od 15.5.2019
Beneš J., Antibiotika, Grada 2018, ISBN 978-80-271-0636-3


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylosita.


Poznámka:
Oddělení klinické farmacie nabízí interprataci lékových hladin pomocí SW MWpharm++, toto hodnocení lze objednat na elektronické žádance spolu se stanovením hladiny léčiva.

Informace k metodě:
Gentamicin