Gentamicin _S,P
Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev

Upozornění k odběru:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Pokyny k transportu
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 4 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).


Terapeutické rozmezí:
Frakcionované podávání (2-4x denně)
Koncentrace před podáním léku <2 mg/l
Koncentrace po podání 5 - 10 mg/l

Podávání 1x za 24 hodin:
Koncentrace před podáním léku <1 mg/l
Koncentrace po podání 10 - 21 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták Siemens Emit Gentamicin Plus Assay
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Abbott Laboratories, Diagnostics Division: Therapeutic Drug Monitoring Clinical Guide, Second Edition


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylosita.Informace k metodě:
Gentamicin