T4 volný_S,P, tyroxin v séru/plazmě volný
T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Odběr na stanovení FT4 u pacientů léčených levotyroxinem (T4) se má provádět vždy před užitím tablety obsahující T4 (zvýšené hodnoty volného tyroxinu (fT4) přetrvávají 4 až 6 hodin po požití).
Odběr: mezi 7-16 h (s ohledem na cirkadiánní rytmus TSH)

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 5D 11,0 32,0 pmol/l
6D 3M 11,5 28,3 pmol/l
3M 1D 1R 11,9 25,6 pmol/l
1R 1D 6R 12,3 22,8 pmol/l
7R 11R 12,5 21,5 pmol/l
12R 20R 12,6 21 pmol/l
21R 99R+ 12,0 22,0 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602
Reference Ranges for Adults and Children, 9th Edition, 2008 (děti)


Interference:
Ikterus: ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léčiva:
V in vitro studiích způsobily léky Furosemid a Levothyroxin zvýšené hodnoty fT4 při denních terapeutických dávkách.Informace k metodě:
T4 volný v séru, S_fT4