T4 volný_S,P, tyroxin v séru/plazmě volný
T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr na stanovení FT4 u pacientů léčených levotyroxinem (T4) se má provádět vždy před užitím tablety obsahující T4 (zvýšené hodnoty volného tyroxinu (fT4) přetrvávají 4 až 6 hodin po požití).
Odběr: mezi 7-16 h (s ohledem na cirkadiánní rytmus TSH)

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1M 2R 12,1 18,6 pmol/l
2R 1D 12R 11,1 18,1 pmol/l
12R 1D 20R 10,7 18,4 pmol/l
20R 1D 99R+ 11,5 22,7 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens- příbalový leták pro Atellica


Interference:
Ikterus: ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léčiva:
V in vitro studiích způsobily léky Furosemid a Levothyroxin zvýšené hodnoty fT4 při denních terapeutických dávkách.