Folitropin_S, FSH
Folitropin (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) .


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 9R 0,5 5,0 U/l
M 0D 9R 0,4 2,0 U/l
F 10R 11R 1,4 9,3 U/l
M 10R 11R 0,4 4,6 U/l
F 12R 50R 2,5 10,2 U/l FOLIKUL
F 12R 50R 3,4 33,4 U/l OVUL
F 12R 50R 1,5 9,1 U/l LUTEAL
M 12R 21R 1,4 7,5 U/l
M 22R 70R 1,5 9,3 U/l
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.

Poznámka: