Frakční exkrece osmolální (FE Osm)
Frakční exkrece osmolální (Pt(ledviny); poměr obj. toků [%] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S_OSM, U_OSM, S_CREA, U_CREA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 3,5 %
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)Poznámka:
Výpočet podle obecného vzorce pro frakční exkrece, tj. podíl clearance osmolální a clearance kreatininu
FEOsm = (U_OSM/U_KREA)*(0.001*S_KREA/S_OSM)
kde FEOsm je frakční exkrece osmolální, S_KREA kreatinin v séru v µmol/l, U_KREA je močová koncentrace kreatininu v mmol/l, U_OSM a S_OSM jsou močová, resp. sérová osmolalita v mmol/kg.
Pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.