Frakční exkrece sodného kationtu (FE Na)
Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [%] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S_NA, U_NA, S_CREA, U_CREA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,4 1,2 %
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)Poznámka:
FE Na = U_NA * S_CREA * 0,001 / S_NA * U_CREA
kde FE Na je frakční exkrece Na, S_KREA je kreatinin v séru v µmol/l, U_KREA močová koncentrace kreatininu v mmol/l, S-NA je koncetnrace natria v séru v mmol/l, U-NA je koncentrace natria v moči.
Pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.