Frakční exkrece draselného kationtu (FE K)
Frakční exkrece K (Pt(ledviny); poměr obj. toků [%] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S_K, U_K, S_CREA, U_CREA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 4,0 19,0 %
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)Poznámka:
FE K = U_K * S_KREA * 0,001 / S_K * U_KREA
kde FE K je frakční exkrece kalia, S_KREA je kreatinin v séru v µmol/l, U_KREA močová koncentrace kreatininu v mmol/l, S-K je koncetnrace kalia v séru v mmol/l, U-K je koncentrace kalia v moči.
Pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.