Frakční exkrece vody (FE H2O)
Frakční exkrece vody (Pt(ledviny); poměr obj. toků [%] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S_CREA, U_CREA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 2,0 %
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)Poznámka:
FEH2O = S_KREA *0,001/U_KREA
kde FEH2O je frakční exkrece vody, S_KREA je kreatinin v séru v µmol/l, U_KREA močová koncentrace kreatininu v mmol/l. Znamená to, že pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.