Fe_S,P, železo v séru/plazmě
Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 3 [týden]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 11,00 36,00 µmol/l
1M 12D 1R 6,00 28,00 µmol/l
1R 1D 15R 4,00 24,00 µmol/l
F 15R 1D 99R+ 6,60 28,00 µmol/l
M 15R 1D 99R+ 7,20 29,00 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření. Vyšší koncentrace hemoglobinu vedou k uměle zvýšeným hodnotám kvůli kontaminaci vzorku železem, vázaným na hemoglobin.
Léky: U pacientů léčených suplementy železa nebo léčivem vážícím kovy, nemusí železo reagovat v testu správně, což může způsobit uměle snížené hodnoty.