Estradiol_S
Estradiol (S; látková konc. [pmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 20 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 20 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
M 0D 99R+ 146 pmol/l
F 1R 13R 110 pmol/l
F 13R 1D 55R 71,6 529 pmol/l FOLIKUL
F 13R 1D 55R 235 1309 pmol/l OVUL
F 13R 1D 55R 205 786 pmol/l LUTEAL
F 55R 1D 99R+ 118 pmol/l MENOP
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.


Informace k metodě:
Estradiol v séru