FW za 2 h_Krev
FW za 2 h (Krev; délka [mm] *)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+4
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [minuta] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimetačního stojanu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jen po předchozí domluvě
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Vyšetření se provádí ihned v místě odběru.

Provádíme pouze při požadavku na vyšetření kryoglobulínů.

Analytické zvýšení
Falešně zvýšené hodnoty sedimentace jsou při nekolmé poloze zkumavky, při umístění stojanu u tepelného zdroje nebo na místě vystaveném slunečnímu záření.
Interference:

Poznámka:
Provádíme pouze při požadavku na vyšetření kryoglobulínů.