Erytrocyty (RBC)
Erytrocyty (Krev; num. konc. [10^12/l] počítání částic (imp.))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
4T 1D 2M 3,0 5,0 10^12/l
2M 1D 3M 2,7 4,9 10^12/l
3M 1D 6M 3,1 4,5 10^12/l
6M 1D 2R 3,7 5,3 10^12/l
2R 1D 6R 3,9 5,3 10^12/l
6R 1D 12R 4,0 5,2 10^12/l
F 12R 1D 15R 4,1 5,1 10^12/l
F 15R 1D 99R+ 3,8 5,2 10^12/l
M 15R 1D 99R+ 4,0 5,8 10^12/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Analytické snížení:
agregace erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocytóza, fragmentované erytrocyty, hemolýza,
Analytické zvýšení
WBC > 100.109/l, obrovské trombocyty
(Pato)fyziologická zvýšení:
pobyt ve výškách, novorozenci

Informace k metodě:
Krevní obraz