Digoxin_S,P
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 1 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,77 1,5 nmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011, vycházející z doporučení Evropské kardiologické společnosti
Příbalový leták Roche Digoxin


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylozita.
Léky:
Uzara a Pentoxifyllin způsobují falešně zvýšené hodnoty digoxinu při koncentracích doporučené denní dávky.
Výrobce Digoxinu Immune Fab (fragment protilátky pro léčebné účely) uvádí, že žádná imunosouprava není vhodná pro kvantifikaci digoxinu v séru pacientů léčených tímto způsobem.
U pacientů podstupujících léčbu digitoxinem mohou být získány falešně zvýšené hodnoty digoxinu.
Hydrokortison neinterferuje při koncentracích doporučených denních dávek. Při vyšších dávkách, podaných při život ohrožujících situacích, může však hydrokortison způsobit zvýšené hodnoty digoxinu.
Endogenní substance jako DLIF (digoxin-like immunoreactive factors) mohou zasahovat do stanovení poskytováním lehce zvýšených výsledků. DLIF byly pozorovány hlavně ve vzorcích novorozenců, těhotných žen a pacientů, kterým selhaly játra nebo ledviny.