Digoxin_S,P
Digoxin (S,P; látková konc. [nmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 1 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 2,6 nmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Abbott Laboratories, Diagnostics Division: Therapeutic Drug Monitoring Clinical Guide, Second Edition

Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylozita.
Léky:
Uzara a Pentoxifyllin způsobují falešně zvýšené hodnoty digoxinu při koncentracích doporučené denní dávky.
Výrobce Digoxinu Immune Fab (fragment protilátky pro léčebné účely) uvádí, že žádná imunosouprava není vhodná pro kvantifikaci digoxinu v séru pacientů léčených tímto způsobem.
U pacientů podstupujících léčbu digitoxinem mohou být získány falešně zvýšené hodnoty digoxinu.
Hydrokortison neinterferuje při koncentracích doporučených denních dávek. Při vyšších dávkách, podaných při život ohrožujících situacích, může však hydrokortison způsobit zvýšené hodnoty digoxinu.
Endogenní substance jako DLIF (digoxin-like immunoreactive factors) mohou zasahovat do stanovení poskytováním lehce zvýšených výsledků. DLIF byly pozorovány hlavně ve vzorcích novorozenců, těhotných žen a pacientů, kterým selhaly játra nebo ledviny.

Informace k metodě:
Digoxin