CRP_S,P
CRP (S; % [mg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
V případě monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 24 hodinách.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 11 [den]
při 4 - 8°C: 8 [týden]
při -20°C: 3 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <5 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01


Analytické zvýšení
chylóza

Interference:
Léky:
Ze vzorků krve pacientů léčených karboxypeniciliny lze získat významně snížené hodnoty CRP.