Kreatinin_U (Jaffé)
Kreatinin (Moč; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Moč sbírejte bez použití aditiv. Pokud musí být moč odebrána s konzervans pro jiné analyty, lze použít pouze kyselinu chlorovodíkovou nebo kyselinu boritou.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 6 [den]
při -20°C: 24 [týden]
Interference:
Léčiva: Cyanokit (Hydroxokobalamin) může ovlivnit výsledky.
Ostatní vlivy:
Vysoké koncentrace kys. homogentisové ve vzorcích moči vedou k nesprávným výsledkům.
Přítomnost ketonových látek může způsobit uměle vysoké výsledky v moči.


Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
U_kreatinin, kreatinin v moči