Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 12,0 48,0 µmol/l
1M 12D 1R 21,0 55,0 µmol/l
1R 1D 15R 27,0 88,0 µmol/l
F 15R 1D 99R+ 46,0 90,0 µmol/l jako DRM je použita spodní hodnota 90%CI 2,5percentilu
M 15R 1D 99R+ 63,0 104,0 µmol/l jako DRM je použita spodní hodnota 90%CI 2,5percentilu
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin České nefrologické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, 2014
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání (děti)


Interference:
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Antibiotika obsahující cefalosporin vedou k významně falešně pozitivním hodnotám. Cefoxitin způsobuje uměle vysoké výsledky kreatininu.
Cyanokit (Hydroxokobalamin) může ovlivnit výsledky.