Ceruloplazmin_S
Ceruloplazmin (S; % [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 1D 99R+ 0,2 0,6 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c701/702
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.
Léčiva:
Intralipid způsobuje uměle vysoké výsledky ceruloplazminu.