Clearance kreatininu
Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 2)Upozornění k odběru:
Výpočet clearance kreatininu bez korekce na tělesný povrch z hodnot kreatininu měřených enzymaticky (EQ2) se používá pro hrubý odhad glomerulární filtrace.
Větší význam má stanovení clearance korigované na tělesný povrch.
Potřebné vstupní údaje
Objem moče (ml)
Doba sběru moče
Látková koncentrace kreatininu v séru
Látková koncentrace kreatininu v moči
Způsob výpočtu
Clearance kreatininu = (U_kreatinin * V) / P_kreatinin

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Počítaný parametr.


Referenční meze
Závislé na věku a pohlaví.
Jsou uvedeny u clearance kreatininu korigované na tělesný povrch.Poznámka:
Vzorec pro výpočet glomerulární filtrace:
GF = U_kreatinin * V) / S_kreatinin,
kde glomerulární filtrace je v ml/s, U_kreatinin a S_kreatinin jsou močová, resp. sérová látková koncentrace kreatininu
v µmol/l a V je diuréza za čas (v ml/s).
Omezení výpočtu:
Nedodržení diety, nedodržení zákazu fyzické aktivity, hyperkatabolismus, nesprávný sběr moče.