Cl_S,P, chloridy v séru/plazmě
Cl (S; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [týden]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 96,0 116,0 mmol/l
1M 12D 1R 95,0 115,0 mmol/l
1R 1D 15R 95,0 110,0 mmol/l
15R 1D 99R+ 98,0 107,0 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání


Interference:
Léky:
Falešně vysoké hodnoty chloridů byly hlášeny u pacientů léčených chloristanem kvůli interferenci chloristanových iontů s měřením chloridovou ISE.