CK MB mass_S,P, isoenzym MB kreatinkinasy v séru/plazmě
CK MB mass (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Při teplotě 32°C dochází po 1 hodině k poklesu o >10%.
Zamrazit jen jednou.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
16R 99R+ <5,0 µg/lZdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602. Horní hranice očekávaných hodnot (97,5. percentil) byla stanovena na základě vyšetření 879 vzorků sér zjevně zdravých dobrovolníků (463 žen, 416 mužů) s použitím stanovení Elecsys CK-MB 4.generace.
99. percentil: ženy 4,88 µg/l, muži 6,22 µg/lInterference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 51 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.