CK MB_S,P, isoenzym MB kreatinkinasy v séru/plazmě
CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze!!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [den]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,42 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Thomas L. et al. Consensus of DGKL and VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum J.Lab Med 2005;29(5):301-308
Stabilita - Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702


Interference:
Hemolýza: vyšetření ruší již slabá hemolýza.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu zvýšení hodnoty.
Léky: terapeutické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v séru mohou vést k nesprávným výsledkům.


Ostatní vlivy:
U pacientů s dispozicemi k vytváření makro-CK lze ve vztahu k celkové CK naměřit nepravděpodobně vysoké hodnoty CK-MB. Obecně je u těchto pacientů nezbytné provést další diagnostická vyšetření (CK MB mass).
Adenylátkináza: může způsobit pozitivní interferenci.


Léčiva:
Terapeutické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v krvi mohou vést k nesprávným výsledkům.Informace k metodě:
CK MB v séru