CK_S,P, kreatinkinasa v séru/plazmě
CK (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Před odběrem je nutné vyloučit fyzickou zátěž. Neodebírejte po chirurgických výkonech zasahujících svalovou tkáň nebo po opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze.Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D <6,66 µkat/l
1M 12D 1R <2,44 µkat/l
1R 1D 15R <2,27 µkat/l
F 15R 1D 99R+ <2,85 µkat/l
M 15R 1D 99R+ <3,20 µkat/l
Aktivita CK je u žen o 20 - 25 % nižší než u mužů a souvisí s objemem svalové hmoty a pravděpodobně také s rozdílnou stabilitou buněčných membrán (vyšší u žen).
Černošky mohou mít vyšší aktivity než muži - běloši.
U dětí do 1 roku života jsou aktivity zhruba dvojnásobné než u dospělých jedinců.

Zdroj referenčních mezí:
Thomas L. et al. Consensus of DGKL and VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum J.Lab Med 2005;29(5):301-308
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření. Úroveň interference může kolísat v závislosti na skutečném obsahu erytrocytů.
Léčiva:
Cyanokit (Hydroxokobalamin) může ovlivnit výsledky.
Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžného panelů léků zjištěna žádná interference.