CHS_S,P , cholinesterasa v séru/plazmě
CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při podezření na intoxikaci organofosfáty vzorek po odběru transportujte v ledové tříšti.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 6 [hodina]
při 4 - 8°C: 7 [den]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták


Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták reagencie Siemens Atellica CH


Interference:
Hemolýza: Ruší vyšetření v zavislosti na koncentraci hemoglobinu.
Léky: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.