Karbamazepin_S,P
Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche -příbalový leták.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 20 40 µmol/l
Rozmezí poskytuje jen vodítko pro interpretaci spolu s dalšími klinickými symptomy a nesmí být bráno jako jediné kritérium pro nastavení dávkování.
Zdroj referenčních mezí:
ČSKB - Preanalytická fáze 2005
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza a ikterus.


Informace k metodě:
Karbamazepin