iCa_B, ionizovaný vápník v plné krvi
Ca ionizované (Krev; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální nebo venózní krve do stříkaček s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1h). Není-li požadavek součástí ABR lze transportovat bez ledu do 1h. po odběru.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 1,20 1,48 mmol/l
1M 12D 11M 30D 1,20 1,38 mmol/l
1R 15R 1,20 1,38 mmol/l
16R 99R+ 1,13 1,32 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012