CA 15-3_S
CA 15-3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. Normální hodnoty nevylučují přítomnost nádorového onemocnění.
U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 99R+ <32,4 kU/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.Interference:
Hemolýza: Silná hemolýza ruší vyšetření.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.


Informace k metodě:
CA 15-3 v séru