Ca_U, vápník v moči
Ca (Moč; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece Ca.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

Vhodné je současné stanovení kreatininu pro přepočet koncentrace.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr moče na biochemické vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 4 [den]
při -20°C: 3 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita platí pro moč po okyselení (provádí laboratoř).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Moč je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na pH 3 - 4.

Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.