C3 složka komplementu_S
C3 složka komplementu (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 0,6 1,50 g/l
2M 30D 5M 28D 0,7 1,6 g/l
5M 29D 99R+ 0,90 1,8 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení C3 snižují: chlorpromazin, rtg kontrastní látky, malnutrice aj.
Analytické zvýšení
Stanovení ruší chylozita a stáří (dochází ke zvyšování hladiny) séra.
Výsledky stanovení C3 zvyšují: krátkodobé zahřívání (30 min, 56 °C), interleukin-6.
V průběhu skladování dochází v séru k pomalé defragmentaci C3 proteinů na C3 komponenty (fragmentace je inhibována EDTA). Tyto fragmenty stále obsahují reaktivní epitopy, které mohou způsobit zvýšení signálu pro intaktní protein. V souvislosti s defragmentací u čerstvého séra může být naměřena koncentrace C3 až o 30 % nižší než u séra skladovaného 8 dní při teplotě 2 – 8 °C.
Interference:

Poznámka:


Informace k metodě:
C3 složka komplementu