Krvácivost dle Ivyho
Krvácivost (Pt; čas [minuta] krvácivost (Ivy))Upozornění k odběru:
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.Nejvhodnější místo k provedení testu je na předloktí asi 5 cm od loketního záhybu. Je nutné se vyhnout povrchovým žilám, jizvám, modřinám a oteklinám. Upozornění: po provedení testu může vzniknout jizva. Toto riziko je nutno uvážit zejména u pacientů, kteří mají v klinické historii tvorbu keloidních jizev. (Ty jsou způsobeny nadprodukcí pojivové tkáně, která přerůstá místo vlastní zhojené rány až do oblasti zdravé kůže. Tyto útvary mohou vystoupit nad povrch kůže).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Poznámka k době odezvy:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294 alespoň den předem.Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1R 2 4 minuta
1R 1D 6R 2 6 minuta
6R 1D 11R 3 7 minuta
11R 1D 18R 2,5 7,5 minuta
18R 1D 99R+ 2 8 minuta
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 6 z 21.6.2018

(Pato)fyziologická zvýšení:
Prodloužené časy u nemocných s trombocytopénií (<70*109/l), u von Willebrandovy nemoci, u nemocných s Bernard-Soulierovým syndromem, u nemocí spojených s poruchou uvolňování obsahu zásobních granulí a u ostatních trombocytopatií, afibrinogenémií a cévních chorob. . Dále u purpur, získaných nebo vrozených poruch koagulace, selhání jater, cévních chorob.
Interference:
Krvácivost je ovlivněna užíváním antiagregačních léků, např. kyseliny acetylsalicylové.

Poznámka:
Krvácivost je rychlá orientační metoda, patřící mezi globální testy, která poskytuje první informaci o funkci krevních destiček. Doba krvácivosti je definována jako doba měřená od provedení řezu do okamžiku zastavení krvácení. Metoda Ivy využívá speciálních kopíček v ochranném obalu s vystřelovacím ostřím. Po přiložení kopíčka Surgicutt® Adult na předloktí břit provede standardní řez 5 mm dlouhý a 1 mm hluboký. Výhody: standardní řez, sterilní nástroj bezpečný pro personál provádějící test.