Bilirubin přímý_S,P = konjugovaný + delta
Bilirubin konjugovaný (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabraňte hemolýze vzorku. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb



Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené hodnoty platí pokud je zamezeno působení světla.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T <10 µmol/l NEZRNOV
2T 1D 99R+ <5,0 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší jíž slabá hemolýza - analytická interference.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Léčiva: Fenylbutazon způsobuje uměle nízké výsledky bilirubinu.






Informace k metodě:
Bilirubin celkový a přímý v séru