Bilirubin celkový_S,P
Bilirubin celkový (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabraňte hemolýze při odběru. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené hodnoty platí, pokud není materiál vystaven působení přímého světla.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2D <171 µmol/l
3D 5D <137 µmol/l
6D 4T <29 µmol/l
4T 1D 1R <29 µmol/l
1R 1D 99R+ <21 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání


Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza - analytická interference.
Léky:
Cyanokit (Hydroxokobalamin) může způsobit falešně nízké výsledky.
Informace k metodě:
Bilirubin celkový a přímý v séru