BE_B, Base excess v plné krvi (výpočet)
Base excess (Krev; přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)


Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Počítaný parametr v rámci vyšetření ABR.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ -2,5 +2,5 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Antonín Jabor a kolektiv, Vnitřní prostředí, Grada 2008Poznámka:
Vypočteno z hodnot pH, pCO2, příp. hemoglobinu.