Beta-2-mikroglobulin_S
Beta-2-mikroglobulin (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 24 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1000 2400 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták


Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Beta-2-mikroglobulin v séru