Anti-Treponema pallidum
Anti-Treponema pallidum (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] *)


Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, poté nejpozději do 2 hodin dopravit do laboratoře.


Výsledek negativní/pozitivní.

Při pozitivitě výsledku odesíláme sérum ke konfirmačnímu vyšetření do NRL SZÚ, jeho výsledek zasíláme indikujícímu lékaři.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Serodia - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda aglutinace, manuální stanovení.


Interference:

Další informace:

TP-PA (Treponema pallidum particule aglutination) – je treponemový  test pro diagnostiku syfilis.

Treponemové testy jsou založeny na detekci specifických protilátek proti antigenům TPP (lipoproteinům).

Při interpretaci výsledku je nutné počítat s možným výskytem falešně negativních reakcí, zejména v inkubační době a na počátku I. stadia, a falešně pozitivních (cca 1-2%) reakcí viz tabulka.

 

 

Tabulka : Příčiny falešně pozitivních reakcí v treponemových testech.

Akutní příčiny (trvání méně než 6 měsíců)

Chronické příčiny (trvání déle než 6 měsíců)

hepatitidy

autoimunitní onemocnění

borrelióza

abnormality imunoglobulinů

infekční mononukleóza

nevenerické treponematózy 

malárie

malignity

očkování

 

užívání drog

 

idiopatické