Anti-Treponema pallidum IgG (i.p.)_S
Anti-Treponema pallidum IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

méně než 0,9 i.p. = negativní
0,9-1,1 i.p. = hraniční
větší než 1,1 i.p. = pozitivní

Vyšetření vzorků hraničních, tj. s indexem pozitivity 0,9 až 1,1 je třeba opakovat z nového odběru za min. 3 týdny. Při i.p. vyšším než 0,9 odesíláme sérum ke konfirmačnímu vyšetření do NRL SZÚ, jeho výsledek zasíláme indikujícímu lékaři.
Zdroj referenčních mezí:
návod výrobce diagnostické soupravy

Interference: