AST_S,P, aspartátaminotransferasa v séru/plazmě
AST (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Fyzická námaha před odběrem je nevhodná. Zabránit hemolýze. V erytrocytech 40x vyšší aktivita.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D <1,21 µkat/l
1M 12D 1R <0,97 µkat/l
1R 1D 15R <0,63 µkat/l
15R 1D 99R+ <0,67 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší již slabá hemolýza - výsledky vyšetření zvyšuje, protože aktivita AST v erytrocytech je 40x vyšší než v běžném séru.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Léčiva:
Sulfasalazin, Sulfapyridin, Isoniazid při terapeutických koncentracích v séru mohou vést k falešně nízkým výsledkům AST.
Furosemid v terapeutických koncentracích může vést k falešně vysokým výsledkům AST .
Cyanokit (Hydroxokobalamin) může způsobit ovlivnění výsledků.
Informace k metodě:
AST v séru