Anti-hladký sval IgG (titr)_S
Anti-hladký sval IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: negativní, semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou BioSystems - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluorescence , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Protilátky proti hladké svalovině (ASMA) v séru se vážou na odpovídající antigeny přítomné v preparátu obsahujícím krysí ledviny a žaludek..K detekci komplexu antigen-protilátka je použito sérum s anti-human imunoglobulinem značeným fluoresceinem. Vyhodnocení se provádí fluorescenčním mikroskopem.

OSN-E

Výsledek uvádí, zda je fluorescence přítomna (pozitivní), nebo nepřítomna (negativní) a ředění séra, při kterém bylo výsledku dosaženo.

ASMA: Nachází se v sérech 52-85% pacientů s autoimunitní hepatitidou typu I a u 22% pacientů s primární biliární cirhózou. Vhodné je doplnění vyšetření protilátek proti cílovému antigenu F-aktinu metodou imunodot.