Anti_streptolysin O_S, S_ASLO
Anti-streptolysin O (S; arb. látková konc. [kU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 48 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [den]
při -20°C: 24 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 15R <150 kU/l
15R 1D 99R+ <200 kU/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas 501/502


Interference:
Hemolýza: Vyšetřeni ruší silná hemolýza.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěná žádná interference.