Apolipoproteiny AI_S
Apolipoproteiny AI (S; % [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Pacient musí být nalačno 12 hodin.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 8 [den]
při -20°C: 8 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,23 0,53 g/l
1M 12D 1R 1,24 1,42 g/l
1R 1D 15R 1,28 1,76 g/l
F 15R 1D 99R+ 1,10 1,90 g/l
M 15R 1D 99R+ 1,00 1,70 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus 1/2010
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.